algemene voorwaarden

Als bedrijf zijn er tegenwoordig heel wat zeer belangrijke factoren waar je graag rekening mee zal willen houden. Eén van de misschien wel belangrijkste factoren heeft te maken met het laten opstellen van je algemene voorwaarden. Voor heel wat bedrijven geldt zelfs dat dit het eerste is waar ze in de praktijk naar kijken en dat is niet meer dan terecht. Voor deze voorwaarden geldt namelijk dat ze een wettelijke basis vormen waar je altijd op terug kan vallen. Dit niet alleen wanneer er sprake is van een betalingsachterstand bij een bepaalde klant, maar ook wanneer er zich bijvoorbeeld een schadegeval heeft voorgedaan. Hoe dan ook, wil jij ook graag ontdekken hoe belangrijk de algemene voorwaarden van je bedrijf precies zijn? Lees dan vooral snel verder!

Wat zijn de algemene voorwaarden eigenlijk?

Voor deze voorwaarden geldt dat ze eigenlijk al datgene omvatten waar je bedrijf voor staat. Dit betekent dat er aandacht in wordt besteed aan bijvoorbeeld de termijn waarbinnen je klanten hun factuur moeten betalen, wat er moet gebeuren wanneer er klachten zijn over een bepaald product of een bepaalde dienst, welke rechtbanken bevoegd zijn in geval van geschillen, etc. Voor deze voorwaarden geldt dat ze altijd van toepassing zijn, eender welk product er wordt aangekocht of welke dienst er wordt afgesloten bij jouw onderneming. Dit dus ook wanneer er geen sprake is van een specifieke overeenkomst. Het is mede omwille van deze reden dat je bijvoorbeeld bij het online plaatsen van een bestelling tegenwoordig veelal akkoord moet gaan met de inhoud van de algemene voorwaarden. Alleen zo kan het bedrijf zich namelijk indekken.

Uit welke onderdelen moeten je algemene voorwaarden bestaan?

De algemene voorwaarden kunnen uit een groot aantal verschillende onderdelen bestaan. Vaak is het zo dat er binnen deze voorwaarden een onderscheid wordt gemaakt tussen onder meer:

  1. De algemene bepalingen waarvan sprake is;
  2. De mogelijke leveringsvoorwaarden;
  3. De betalingsvoorwaarden waarvan sprake is;
  4. Hetgeen er dient te gebeuren bij eventuele klachten;

Bovenstaande onderdelen zijn nog maar het puntje van de ijsberg. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat er ook een luik met aansprakelijkheden wordt toegevoegd. Hierin wordt dan concreet aangegeven waar het bedrijf in kwestie verantwoordelijkheid voor kan aanvaarden en vooral waarvoor niet. In principe kan je deze voorwaarden in de praktijk in ieder geval zo uitgebreid maken als je zelf wil.

Kan je, je algemene voorwaarden zelf opstellen of niet?

Tegenwoordig zijn er op het internet natuurlijk heel wat voorbeelden terug te vinden van algemene voorwaarden. Het hoeft dan ook helemaal niet te verbazen dat heel wat beginnende bedrijven ervoor kiezen om gewoon deze voorwaarden over te nemen. Dat is begrijpelijk, maar in het merendeel van de gevallen is dit helemaal niet interessant. Wie geeft er je namelijk de garantie dat deze voorwaarden ook op jouw onderneming van toepassing zijn? Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat er bepaalde voorwaarden in staan opgenomen die helemaal niet gelden voor jouw bedrijf. Bovendien is het ook mogelijk dat een bepaalde inhoud helemaal niet strookt met hetgeen jij voor ogen hebt. Omwille van al deze verschillende redenen kan het in de praktijk veel interessanter zijn om ervoor te kiezen om je algemene voorwaarden te laten opstellen door een echte expert zoals Rocket Lawyer.

Door admin