NLP cursus Rotterdam

Heel wat mensen hebben behoeften aan een mogelijkheid om de manier waarop ze denken en handelen te veranderen. Voor ongelofelijk veel mensen geldt dan ook dat ze als het ware vast zijn komen te zitten in een negatieve spiraal waar ze maar geen uitweg uit lijken te vinden. Dit geldt voor mensen die overal in Nederland woonachtig zijn. Ben jij bijvoorbeeld iemand die woonachtig is in de prachtige stad Rotterdam? Dan bestaat de kans dat ook jij al eens bent geconfronteerd met negatieve gedachten die je schijnbaar niet zomaar het hoofd kan bieden. Is dat het geval en wil je daar graag nu verandering in brengen? In dat geval zou het volgen van een NLP cursus Rotterdam je daar in de praktijk zeker bij kunnen helpen.

             Het ontstaan van NLP

Voordat we dieper ingaan op hetgeen je nu precies kan verwachten tijdens het volgen van een NLP cursus Rotterdam is het de moeite waard om even te kijken naar de manier waarop NLP is ontstaan. We gaan hiervoor terug in de tijd, meer bepaald naar de jaren ’70. In deze tijd bestonden er twee jonge wetenschappers, namelijk Richard Bandler en John Grinder die ervoor hadden gekozen om mensen te bestuderen die succesvol waren in hun werkveld. Op basis van de vaststellingen die men op deze manier wist te doen slaagde men er in om niet alleen structuren te ontdekken, maar ze ook om te zetten in modellen en technieken die door iedereen toegepast kunnen worden. Deze modellen en technieken vormen tot op de dag van vandaag nog steeds de basis voor elke NLP opleiding die er wordt gegeven.

             Een concreet voorbeeld van een NLP-techniek

Tijdens het volgen van een NLP cursus Rotterdam zal je dus kunnen vaststellen dat er je tal van verschillende technieken zullen worden aangeleerd. Eén van deze technieken is het volgen en interpreteren van oogbewegingen. Het volgen van een NLP cursus kan er dan ook voor zorgen dat je bijzonder bekwaam wordt in het observeren van anderen. Oogbewegingen vertellen je niet alleen of er bijvoorbeeld iemand aan het praten is tegen zichzelf, maar ook wanneer de persoon in kwestie bijvoorbeeld terugdenkt aan bepaalde gebeurtenissen die zich in het verleden hebben afgespeeld. Op deze manier kan je, je perfect aansluiten in de leefwereld van iemand anders en dat kan heel wat interessante deuren openen.

             Voor wie kan een NLP cursus Rotterdam nuttig zijn?

Voor ongelofelijk veel mensen geldt dat ze elke dag opnieuw geconfronteerd worden met nieuwe, negatieve gevoelens. Dergelijke negatieve gevoelens hoeven op zich geen probleem te zijn, zolang ze zich maar niet gaan manifesteren. Voor heel wat negatieve prikkels waarvan sprake is geldt overigens ook dat we ze niet bewust opmerken. Ze zijn er dus met andere woorden wel en ze beïnvloeden zeker ook ons leven, maar we zijn er ons niet helemaal van bewust. Het volgen van een NLP opleiding in Rotterdam kan er niet alleen voor zorgen dat deze negatieve emoties aan de oppervlakte komen, daarnaast zal je ook meteen ontdekken hoe je ze kan omzetten in iets positiefs en constructiefs zodat het je leven positief kan beïnvloeden.

Opzoek naar een NLP cursus in Rotterdam? Ga naar NLP Academie!

Door admin