De manier waarop een docent voor de klas staat, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, beïnvloed op een grote manier de leergierigheid en motivatie van de leerlingen. Door een betrokken sfeer te creëren in de les, en dit te combineren met de juiste begeleiding, zullen de leerlingen sneller positieve resultaten behalen en met een fijn gevoel de les verlaten. Coaching in het primair onderwijs en het effectief lesgeven bij de leerlingen, zijn van belang bij de ontwikkeling van de studenten. Zij brengen namelijk een groot deel van hun jonge leven door in de klas. 

De rol van didactiek in het onderwijs 

Pedagogiek en hierbij ook didactiek spelen een grote rol bij het onderwijzen van een klas. Didactiek heeft namelijk te maken met de regels en de manier van het lesgeven. Alles van het voorbereiden en opbouwen van de les tot het motiveren van de leerling, heeft te maken met didactiek. Simpel gezegd is didactiek de attitude die de leerkracht aanneemt voor de kennisoverdracht. Verschillende didactische vaardigheden die je veel terug zal zien in het onderwijs zijn het bieden van uitdagingen, omgaan met vragen, reacties en weerstand van de leerlingen en tot slot het inspireren en enthousiasmeren. 

Persoonlijkheid en eigenaarschap spelen een belangrijke rol 

Veel leerlingen vinden het fijn om het idee te hebben dat ze een invloed of zekere regie hebben op wat ze doen. Het eigenaarschap, zoals dit met een mooi woord heet, zorgt ervoor dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen over het uitgevoerde werk en hier eerder zelfstandig mee aan de slag zullen gaan. Om leerlingen hiervoor te motiveren, kan het fijn zijn als de les op zo’n gepersonaliseerde manier wordt aangeboden dat de leerling zelfvertrouwen heeft in zijn eigen kennis en kunnen. Door te weten waar leerlingen goed in zijn en waar de hulp nodig is, creëer je een fijne balans tussen de twee. 

Hoe daag jij de leerling uit? 

Er is altijd een heel curriculum aan lesstof aanwezig dat verplicht in de hoofden van de leerlingen moet eindigen aan het einde van het jaar. Maar, vaak is deze stof niet per se inspirerend of motiverend voor de leerling. Dus, hoe kun je met time management ervoor zorgen dat er ook ruimte is voor een uitdaging? Door leerlingen een uitdaging te geven waarmee ze kunnen laten zien dat ze de skills beheren, zullen de leerlingen zich sneller trots voelen over wat ze doen. Hierdoor zijn ze nog steeds bezig met de stof, maar op een positieve manier! 

Door admin