Het spreekt voor zich dat je in de praktijk geconfronteerd kan worden met verschillende soorten boetes die je oploopt in het verkeer. Eén van deze boetes is de zogenaamde parkeerboete. Het betreft hier een boete die je kan ontvangen om bijvoorbeeld fout te parkeren, maar ook om geen vergunning aan te vragen wanneer dat eigenlijk wel is vereist. In het merendeel van de gevallen zal je tot de conclusie komen dat deze boete geheel terecht is aangerekend. Er zijn echter ook uitzonderingen. Heb jij het gevoel dat je geheel onterecht een bepaalde boete in de bus hebt gekregen? Dan is het wellicht de moeite waard om te overwegen om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Benieuwd hoe je dat kan doen? Die informatie ontdek je hieronder op deze pagina!

Van welke verschillende soorten parkeerboetes is er precies sprake?

In de praktijk zal al snel duidelijk worden dat er sprake is van verschillende soorten parkeerboetes. Voor een parkeerboete geldt dan ook dat je ze kan ontvangen wanneer er sprake is van verschillende ingrijpen. Denk bijvoorbeeld in eerste instantie maar eens aan het feit wanneer je:

  1. Parkeert aan een in- of uitrit;
  2. Parkeert op een gehandicaptenparking;

Ook het parkeren van je voertuig op andere plaatsen waar je helemaal niet mag staan wordt uiteraard bestempeld als een inbreuk. Dit geldt eveneens voor het parkeren zonder dat er daarvoor een bepaalde vergunning werd aangevraagd (indien deze uiteraard wel was vereist). In ieder geval mag het duidelijk zijn dat ervoor heel wat uiteenlopende vergrijpen een dergelijke boete kan worden verstrekt. Dit gezegd hebbende is het mogelijk dat je daar als bestuurder bezwaar tegen wil aantekenen. Ook dat is mogelijk op verschillende manieren. Hoe? Dat ontdek je hieronder!

Hoe kan je bezwaar maken tegen een ontvangen parkeerboete?

Wanneer je een parkeerboete hebt ontvangen is het mogelijk om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Er wordt in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen verschillende manieren om dat te kunnen doen. In eerste instantie is het uiteraard mogelijk om dat bezwaar gewoon zelf in te dienen. Dat blijkt echter in het merendeel van de gevallen de minste kans op slagen met zich mee te brengen. Omwille van die reden is het dan ook veel interessanter om dit te laten doen door en jurist. Hij of zij weet namelijk precies hoe groot je slaagkansen zijn en hoe het bezwaar het beste kan worden ingediend. Niet zelden is het bovendien ook nog eens mogelijk om door een jurist gratis bezwaar aan te laten tekenen. Ook dat is uiteraard alleen maar mooi meegenomen.

Let op! Een naheffing belasting is geen boete!

Voor heel wat mensen geldt dat de zogenaamde naheffing belasting eveneens wordt aanzien als een soort van parkeerboete. Dat is uiteraard niet correct. Een dergelijke naheffing wordt verzonden wanneer de verschuldigde parkeerbelasting uiteindelijk niet (tijdig) werd betaald. Het spreekt voor zich dat dit dus eigenlijk niet onder de noemer van de parkeerboetes valt. Hier zal je dus wel aandachtig voor willen zijn. In ieder geval, heb je een boete gekregen, bijvoorbeeld om fout te parkeren of een boete voor door rood rijden? Dan zal je tot de vaststelling komen dat je daar mogelijks wel bezwaar tegen kan indienen.

Door admin